loshka:was feeling down, so moomin eeyores ❤

loshka:

was feeling down, so moomin eeyores ❤